Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, których Administratorami są spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej R4R, łącznie określone Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:

 • za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO jest odpowiedzialna każda ze spółek we własnym zakresie;
 • za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących praw jest odpowiedzialna R4R Leasing Sp. z o.o. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, którzy przekażą Państwa żądanie R4R Leasing Sp. z o.o., w celu jego zrealizowania.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, gdzie mogą Państwo zgłaszać kwestie dotyczące danych osobowych. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną na adres: [email protected], lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

W ramach niniejszego dokumentu pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem. 

1.
Definicje

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w Polityce Prywatności zostaje nadane poniższe znaczenie:

Współadministratorzy, Spółki – R4R Leasing Sp. z o.o., R4R Warszawa Wilanowska Spółka z o.o., R4R Warszawa Woronicza Spółka z o.o., R4R Gdańsk Kołobrzeska Spółka z o.o., R4R Poznań Szczepanowskiego Spółka z o.o., R4R Warszawa Browary Spółka z o.o., R4R Wrocław Kępa Spółka z o.o., R4R Wrocław Rychtalska Spółka z o.o., R4R Łódź Wodna Spółka z o.o., R4R Warszawa Żwirki Spółka z o.o., R4R Warszawa Pohorskiego Spółka z o.o., R4R Kraków 3 Maja Spółka z o.o., R4R Poland Sp. z o.o., Pimech Invest Sp. z o.o., M2 Hotel Sp. z o.o. R4R Warszawa Taśmowa Spółka z o.o., R4R RE Sp. z o.o., R4R RE Wave 3 Sp. z o.o. (Litewska 1, 00-581 Warszawa, Polska).

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; 

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Platforma lub Serwis – strona internetowa R4R za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług;

Pliki Cookies – dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego korzysta on z Serwisu, zawierające dane o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy;

Polityka Prywatności – niniejszy dokument. Określa on zasady, zgodnie z którymi R4R przetwarza Dane Osobowe. Regulamin Serwisu oraz Polityka Prywatności są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

Regulamin Serwisu – dokument regulujący zasady korzystania z Platformy, określający rodzaje 
i zakres Usług dostępnych na Platformie, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki techniczne korzystania z Serwisu. Regulamin Serwisu oraz Polityka Prywatności są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

Rejestracja – proces tworzenia Konta przez Użytkownika;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.;

Usługa – usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika. Tymi usługami będą m.in.: publikacja ogłoszeń, powiadomienia, itd.;

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu R4R.

2.
Rodzaje danych osobowych

2.1
Dane podawane przez Użytkowników

2.1.1
Rejestracja:

W celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług serwis umożliwia Państwu założenie konta. Podczas rejestracji Spółki mogą zbierać na Państwa temat następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego.

W przypadku założenia konta, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Usług oferowanych w ramach konta R4R. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi, zgodnie z Regulaminem serwisu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skutecznego założenia konta.

2.1.2
Formularz kontaktowy:

Nasz portal umożliwia przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku wyboru tego kanału kontaktu Spółki mogą zbierać na Państwa temat następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • miasto;
 • pozostałe informacje ujawnione przez Państwo w przesłanej wiadomości.

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi 
na otrzymane zapytanie. Dane wymienione powyżej Spółki będą przetwarzać w celu realizacji Państwa dyspozycji lub przekazania informacji.

W sytuacji, gdy odpowiedź na Państwa zapytanie będzie udzielana telefonicznie, Spółki mogą wymagać ponownego przekazania nam danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym 
w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

2.1.3
Rozmowa telefoniczna i wiadomości e-mail:

Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy Państwu także numer telefonu oraz adres e-mail. 
W przypadku wyboru, któregoś z ww. kanału kontaktu, Spółki będą zbierać wszystkie informacje, które zdecydują się Państwo przekazać naszemu pracownikowi lub podmiotowi współpracującymi 
ze Spółkami w trakcie rozmowy lub w wiadomości elektronicznej. 

Rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na rejestrowanie rozmowy prosimy o wybór innego kanału kontaktu.

2.1.4       Facebook Messenger:

Użytkownik ma możliwość za pomocą wbudowanej aplikacji messenger od firmy Facebook, skontaktować się z Administratorem. W tym celu niezbędne jest bycie zarejestrowanym użytkownikiem platformy społecznościowej Facebook. Zasady gromadzenia danych za pośrednictwem platformy Facebook reguluje odrębna Polityka prywatności Administratora zamieszczona na jego stronie firmowej w platformie Facebook: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms

 

2.2
Dane zbierane automatycznie

W trakcie korzystania z portalu R4R, Spółki mogą automatycznie zbierać Państwa dane  w następującym zakresie:

2.2.1
dane dotyczące IP i urządzenia

Spółki mogą gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej stronę internetową. Ponadto Administrator może zbierać informacje o systemie operacyjnym oraz rodzaju Państwa przeglądarki internetowej i jej wersji.

2.2.2
dane o aktywności w Serwisie

Spółki mogą zbierać dane dotyczące Państwa aktywności w portalu, a przede wszystkim datę i czas trwania wizyty oraz sekwencje działań na stronie. W przypadku gdy trafią Państwo na portal R4R przy wykorzystaniu linków znajdujących się w innych serwisach Współadministratorzy będą zbierać ponadto dane z jakiej strony nastąpiło przekierowanie do serwisu R4R oraz informacje o reklamach z których nastąpiło takie przekierowanie.

2.2.3
dane dotyczące logowania

W przypadku Użytkowników posiadających konto Spółki gromadzą informacje na temat daty rejestracji w serwisie oraz logowania do konta, tj. data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania.

2.2.4
Cookies

Storna internetowa używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Współadministratorów  na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę R4R, jeżeli przeglądarka internetowa 
na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu umożliwiają opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin naszego portalu.

Spółki wykorzystują dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala 
  na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.

Spółki wykorzystują cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności 
do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których Państwo korzystają strony internetowej. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich urządzeń.
W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre z naszych Usług lub niektóre części naszego portalu mogą stać się dla Państwa niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych 
w zakresie stosowania plików cookies:

 

2.3
Dane zbierane z innych źródeł

Możemy zbierać Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej bezpośrednio 
od Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak Google – przede wszystkim za pomocą narzędzi marketingowych takich jak Google Ads i innych podobnych.

3.
Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

3.1
Podstawy prawne przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a)    przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – założenie konta;

b)    na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) – w celu marketingu bezpośredniego. Każda udzielona zgoda może zostać 
w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 
  lit. f RODO) i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

                        i.         ustalanie lub dochodzenie przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

                       ii.         udzielenie odpowiedzi na zapytanie otrzymane dowolnym kanałem kontaktu; 

                      iii.         prowadzenie marketingu z wykorzystaniem plików cookies zebranych na stronie internetowej Spółek.

3.2
Cele i okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Spółka a także podmioty powiązane ze Spółką przez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

Cel przetwarzania

 • Wypełnianie zobowiązań umownych
 • Udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Spółkę dotyczącego produktów i Usług Spółki.
 • Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem plików cookies zebranych na stronie internetowej Spółki

Okres przetwarzania

 • Okres trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Spółką
 • Okres niezbędny do wykonania tego zadania
 • Okres, przez jaki Spółka przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wycofania zgody
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółki dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

4.
Środki zabezpieczające dane osobowe

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych Użytkowników, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych 
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przede wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu możliwości technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.

5.
Przekazywanie danych osobowych odbiorcom i innym stronom trzecim

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 2.2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Spółki, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Spółkiposiadają inną podstawę prawną. 
Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

a)     podmioty powiązane ze Spółkami osobowo lub kapitałowo, podmioty zależne od Spółek oraz spółki celowe; 

b)     podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółek, takie jak podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów lub usługi księgowe.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki. Spółkimają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

c)     wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;

d)     doradcy prawni lub podatkowi;

e)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych;

f)      dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;    

g)     podmiotom obsługującym call center.

5.     Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

6.
Prawa przysługujące Użytkownikom i korzystanie z nich

6.1. 
Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółki. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe 
lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółki niezwłocznie skorygują takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

a)     wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółki uzyskały taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

b)     uzyskania kopii Państwa danych osobowych;

c)     żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

e)     sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych , jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek;

f)      przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółkom 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółek i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności. 

Spółki będą weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółki mogą poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości 
lub podanie informacji, które pomogą Spółkom lepiej zrozumieć sytuację. Spółki dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

6.2.
Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na [email protected] 
lub skontaktować się ze Spółkamikorespondencyjnie pod adresem ul. Litewska 1, Warszawa 00-581.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółek, istnieje również możliwość złożenia skargi 
do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat 
lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich 
jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności 
i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

7.
Aktualizacje klauzuli informacyjnej

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 12 października 2020 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian 
lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółki w kontaktach z Użytkownikami.

8.
Lista spółek będących Współadministratorami

Spółki mające swoją siedzibę przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa: R4R Leasing Sp. z o.o., R4R Warszawa Wilanowska Spółka z o.o., R4R Warszawa Woronicza Spółka z o.o., R4R Gdańsk Kołobrzeska Spółka z o.o., R4R Poznań Szczepanowskiego Spółka z o.o., R4R Warszawa Browary Spółka z o.o., R4R Wrocław Kępa Spółka z o.o., R4R Wrocław Rychtalska Spółka z o.o., R4R Łódź Wodna Spółka z o.o., R4R Warszawa Żwirki Spółka z o.o., R4R Warszawa Pohorskiego Spółka z o.o., R4R Kraków 3 Maja Spółka z o.o., R4R Poland Sp. z o.o., Pimech Invest Sp. z o.o., M2 Hotel Sp. z o.o. R4R Warszawa Taśmowa Spółka z o.o., R4R RE Sp. z o.o., R4R RE Wave 3 Sp. z o.o.

Pełna treść zasadniczych ustaleń poczynionych pomiędzy Współadministratorami znajdą Państwo 

Treść zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami

Administratorami Państwa danych osobowych są spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej R4R, łącznie określone Współadministratorami. Wykaz Spółek znajduje się na końcu dokumentu. 

Punkt kontaktowy:

Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, gdzie mogą Państwo zgłaszać kwestie dotyczące danych osobowych. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną na adres: [email protected], lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami:

W związku z bieżącą współpracą, w strukturach Współadministratorów zachodzą lub mogą zachodzić wspólne procesy przetwarzania danych osobowych:

 • pracowników;
 • współpracowników/usługodawców  i potencjalnych współpracowników/usługodawców (zwanych dalej także „współpracownikami”) Współadministratorów;
 • potencjalnych klientów oraz klientów, który zawarli z jednym ze Współadministratorów umowę najmu;
 • dane osób fizycznych reprezentujących klientów, lub wskazanych przez klientów do wykonywania umów zawartych ze Współadministratorami; 
 • innych osób wykonujących czynności na rzecz Współadministratorów 

(zwanych dalej „Współadministrowaniem”); 

Współadministratorzy są uprawnieni do ustalania łącznie z pozostałymi Współadministratorami celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

 1. Współadministratorzy oświadczają, że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych wynikające z RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administratora danych osobowych.
 2. Współadministratorzy oświadczają i zapewniają, że zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, 
  a także poddają je przeglądom i uaktualnieniom. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie bieżącego prowadzenia spraw Współadministratorów polegających na:

 • rekrutacji pracowników i współpracowników;
 • zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych;
 • obsługi IT pracowników i współpracowników;
 • prowadzeniem przez R4R strony internetowej oraz Portalu umożliwiającego założenie konta przez klientów oraz potencjalnych klientów;
 • oferowaniem poprzez Portal usług dodatkowych związanych z wynajmem nieruchomości;
 • zawieraniem oraz realizowaniem umów dotyczących wynajmu nieruchomości;
 • prowadzeniem działań marketingowych wobec osób, które wyraziły na to zgodę;
 • prowadzeniem rozliczeń wewnętrznych oraz zewnętrznych z klientami i kontrahentami;
 • prowadzeniem działań związanych z procesami kadrowymi Współadministratorów;
 • prowadzeniem analiz gospodarczych związanych z działalnością Współadministratorów.

W ramach procesów Współadministrowania przetwarzane są lub mogą być dane osobowe Podmiotów Danych, tj.: 

 • potencjalnych pracowników/współpracowników,
 • pracowników/współpracowników,
 • potencjalnych najemców,
 • najemców,
 • adresatów informacji o charakterze marketingowym, 
 • adresatów informacji o charakterze handlowym.

W ramach procesów Współadministrowania przetwarzane są lub mogą być następujące rodzaje danych osobowych:

 1. potencjalni pracownicy:
 • imię i nazwisko, 
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
 • Inne dane dodatkowe podane przez kandydata w procesie rekrutacji.
 1. Pracownicy:
 • imię i nazwisko, 
 • dane umożliwiające kontakt z Podmiotami Danych takie jak: numer telefonu, adres email, 
 • stanowisko,
 • pozostałe dane pracownicze przetwarzane w ramach zatrudnienia.
 • współpracownicy:
 • imię i nazwisko, firma oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • pozostałe dane kontraktorów przetwarzane w ramach współpracy.
 1. potencjalni najemcy:
 • imię i nazwisko lub nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej, 
 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • data urodzenia,
 • nr i seria dokumentu tożsamości,
 • PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.
 1. najemcy:
 • imię i nazwisko lub nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej, 
 • adres korespondencyjny,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego / paszportu,
 • adres zameldowania,
 • nr konta bankowego,
 • preferencje dotyczące wyboru lokali na wynajem w szczególności lokalizacja, wielkość lokalu, widok, rodzaj oczekiwanych usług dodatkowych/towarzyszących (pranie, sprzątanie, itp.),
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.
 1. osoby zamieszkujące w wynajmowanym lokalu ale nie będące najemcami:
 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu.
 1. adresaci informacji o charakterze  marketingowym i handlowym:
 • imię i nazwisko, 
 • dane umożliwiające kontakt z Podmiotami Danych takie jak: numer telefonu, czy adres email, 
 • stanowisko,
 • nazwa firmy i adres pracodawcy,
 • nazwa firmy i adres prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO jest odpowiedzialny każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie.

Współadministratorzy zapewniają Podmiotom Danych realizację praw przysługujących 
im na mocy RODO, to znaczy:

 • prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących praw jest odpowiedzialna R4R Leasing Sp. z o.o. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, którzy przekażą Państwa żądanie R4R Leasing Sp. z o.o., w celu jego zrealizowania.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres: [email protected], lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

Lista spółek będących Współadministratorami:

Spółki mające swoją siedzibę przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa: R4R Leasing Sp. z o.o., R4R Warszawa Wilanowska Spółka z o.o., R4R Warszawa Woronicza Spółka z o.o., R4R Gdańsk Kołobrzeska Spółka z o.o., R4R Poznań Szczepanowskiego Spółka z o.o., R4R Warszawa Browary Spółka z o.o., R4R Wrocław Kępa Spółka z o.o., R4R Wrocław Rychtalska Spółka z o.o., R4R Łódź Wodna Spółka z o.o., R4R Warszawa Żwirki Spółka z o.o., R4R Warszawa Pohorskiego Spółka z o.o., R4R Kraków 3 Maja Spółka z o.o., R4R Poland Sp. z o.o., Pimech Invest Sp. z o.o., M2 Hotel Sp. z o.o. R4R Warszawa Taśmowa Spółka z o.o., R4R RE Sp. z o.o., R4R RE Wave 3 Sp. z o.o.,R4R RE Wave 4 Sp. z o.o.