Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, których administratorem
jest R4R Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-582) przy al. Szucha 6,
KRS 0000600776
(„Spółka”, „Administrator”, R4R). Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania
lub uwagi, prosimy o kontakt z [email protected].

 

W ramach niniejszego dokumentu pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

·       dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;

·       na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz

·       jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 

1.             Definicje

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w Polityce Prywatności zostaje nadane poniższe znaczenie:

Administrator, Spółka lub R4R - oznacza R4R Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-582) przy al. Szucha 6;

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Platforma lub Serwis - strona internetowa R4R za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług;

Pliki Cookies - dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego korzysta on z Serwisu, zawierające dane o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy;

Polityka Prywatności – niniejszy dokument. Określa on zasady, zgodnie z którymi R4R przetwarza Dane Osobowe. Regulamin Serwisu oraz Polityka Prywatności są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

Regulamin Serwisu – dokument regulujący zasady korzystania z Platformy, określający rodzaje
i zakres Usług dostępnych na Platformie, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki techniczne korzystania z Serwisu. Regulamin Serwisu oraz Polityka Prywatności są dokumentami regulującymi warunki korzystania z Platformy;

Rejestracja – proces tworzenia Konta przez Użytkownika;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.;

Usługa – usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika. Tymi usługami będą m.in.: publikacja ogłoszeń, powiadomienia, itd.;

Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu R4R.

 

2.       Rodzaje danych osobowych

2.1  Dane podawane przez Użytkowników

2.1.1       Rejestracja:

W celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług serwis umożliwia Państwu założenie konta. Podczas rejestracji Spółka może zbierać na Państwa temat następujące informacje:

·       imię i nazwisko;

·       adres e-mail;

·       numer telefonu komórkowego.

W przypadku założenia konta, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Usług oferowanych w ramach konta R4R. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi, zgodnie z Regulaminem serwisu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skutecznego założenia konta.

 

2.1.2       Formularz kontaktowy:

Nasz portal umożliwia przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku wyboru tego kanału kontaktu Spółka może zbierać na Panstwa temat następujące informacje:

·       imię i nazwisko;

·       adres e-mail;

·       numer telefonu komórkowego;

·       miasto;

·       pozostałe informacje ujawnione przez Państwo w przesłanej wiadomości.

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi
na otrzymane zapytanie. Dane wymienione powyżej Spółka będzie przetwarzać w celu realizacji Państwa dyspozycji lub przekazania informacji.

 

W sytuacji, gdy odpowiedź na Państwa zapytanie będzie udzielana telefonicznie, Spółka może wymagać ponownego przekazania nam danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym
w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

2.1.3       Rozmowa telefoniczna i wiadomości e-mail:

Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy Państwu także numer telefonu oraz adres e-mail.
W przypadku wyboru, któregoś z ww. kanału kontaktu, Spółka będzie zbierać wszystkie informacje, które zdecydują się Państwo przekazać naszemu pracownikowi lub podmiotowi współpracującymi
ze Spółką w trakcie rozmowy lub w wiadomości elektronicznej.

 

Rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na rejestrowanie rozmowy prosimy o wybór innego kanału kontaktu.

 

2.2  Dane zbierane automatycznie

W trakcie korzystania z portalu R4R, Spółka może automatycznie zbierać Państwa dane
w następującym zakresie:

2.2.1       dane dotyczące IP i urządzenia

Spółka może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej stronę internetową. Ponadto Administrator może zbierać informacje o systemie operacyjnym oraz rodzaju Państwa przeglądarki internetowej i jej wersji.

2.2.2       dane o aktywności w Serwisie

Spółka może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności w portalu, a przede wszystkim datę i czas trwania wizyty oraz sekwencje działań na stronie. W przypadku gdy trafią Państwo na portal R4R przy wykorzystaniu linków znajdujących się w innych serwisach Administrator będzie zbierać ponadto dane z jakiej strony nastąpiło przekierowanie do serwisu R4R oraz informacje o reklamach z których nastąpiło takie przekierowanie.

2.2.3       dane dotyczące logowania

W przypadku Użytkowników posiadających konto Spółka gromadzi informacje na temat daty rejestracji w serwisie oraz logowania do konta, tj. data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania.

2.2.4       Cookies

Storna internetowa używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora
na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę R4R, jeżeli przeglądarka internetowa
na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu umożliwiają opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin naszego portalu.

 

Spółka wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Ø  Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.

Ø  Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych Klientów.

 

Spółka wykorzystuje cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności
do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury.

 

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których Państwo korzystają strony internetowej. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich urządzeń.
W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre z naszych Usług lub niektóre części naszego portalu mogą stać się dla Państwa niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo..

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych
w zakresie stosowania plików cookies:

a)     przeglądarka Internet Explorer;<link: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies>

b)     przeglądarka Mozilla Firefox; <link: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek>

c)     przeglądarka Chrome; <link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl>

d)     przeglądarka Safari; <link: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL>

e)     przeglądarka Opera.<link: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/>

 

2.3  Dane zbierane z innych źródeł

Możemy zbierać Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej bezpośrednio
od Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak Google – przede wszystkim za pomocą narzędzi marketingowych takich jak Google Ads i innych podobnych.

 

3.       Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

3.1       Podstawy prawne przetwarzania danych

Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a)     przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – założenie konta;

b)     na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) - w celu marketingu bezpośredniego. Każda udzielona zgoda może zostać
w dowolnym momencie wycofana. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

                        i.         ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

                       ii.         udzielenie odpowiedzi na zapytanie otrzymane dowolnym kanałem kontaktu;

                      iii.         prowadzenie marketingu z wykorzystaniem plików cookies zebranych na stronie internetowej Spółki.

 

3.2  Cele i okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje Spółka a także podmioty powiązane ze Spółką przez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnianie zobowiązań umownych

Okres trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Spółką

Udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie.

Okres niezbędny do wykonania tego zadania

Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Spółkę dotyczącego produktów i Usług Spółki.

Okres, przez jaki Spółka przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wycofania zgody

Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem plików cookies zebranych na stronie internetowej Spółki

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółkę dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 

3.     Środki zabezpieczające dane osobowe

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych Użytkowników, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przede wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu możliwości technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych.

 

4.     Przekazywanie danych osobowych odbiorcom i innym stronom trzecim

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 2.2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Spółkę, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Spółka posiada inną podstawę prawną.
Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

a)     podmioty powiązane ze Spółką osobowo lub kapitałowo, podmioty zależne od Spółki oraz spółki celowe;

b)     podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów lub usługi księgowe.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę. Spółka ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

c)     wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;

d)     doradcy prawni lub podatkowi;

e)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych;

f)      dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;

g)     podmiotom obsługującym call center.

5.     Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

6.     Prawa przysługujące Użytkownikom i korzystanie z nich

6.1.          Przysługujące prawa

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe
lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 6.2 poniżej. Spółka niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

a)     wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

b)     uzyskania kopii Państwa danych osobowych;

c)     żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;

e)     sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych , jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki;

f)      przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

 

W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółka może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości
lub podanie informacji, które pomogą Spółce lepiej zrozumieć sytuację. Spółka dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

 

6.2.          Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na [email protected]
lub skontaktować się ze Spółką korespondencyjnie pod adresem al. Szucha 6, Warszawa 00-582.

 

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

 

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia skargi
do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat
lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich
jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności
i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

 

7.     Aktualizacje klauzuli informacyjnej

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 15 maja 2019 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian
lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Użytkownikami.