Wspólną cechą wszystkich usterek jest to, że zdarzają się w najmniej odpowiednim momencie. Zatkany odpływ w zlewie lub zmywarce, pęknięta rura w ścianie czy uszkodzony przewód instalacji elektrycznej – prędzej czy później dotykają każdego z nas. W przypadku wynajmowanego mieszkania zawsze pojawiają się pytania kto powinien zająć się usunięciem usterki i zapłacić za naprawę? Skoro nie da się przewidzieć awarii, przygotuj się z wyprzedzeniem na to, co począć, kiedy już się zdarzy.

Podstawowym wyposażeniem wynajmowanego mieszkania jest umeblowana i wyposażona kuchnia oraz łazienka. W Resi4Rent mieszkania w abonamencie charakteryzuje wysoki standard wykończenia i wyposażenia – lokale są umeblowane, wyposażone w sprzęty AGD i łącze internetowe, usytuowane w monitorowanych budynkach, regularnie odświeżane. Jednak każdy przedmiot może się zepsuć. O ile stanowi to problem zarówno w mieszkaniu własnościowym, jak i tym wynajmowanym na rynku prywatnym, tak w przypadku mieszkania w abonamencie nie musisz zaprzątać sobie tym głowy.

Co zrobić w przypadku awarii?

Jeśli pomimo dbałości o sprzęt, zamrażarka przestała nagle osiągać pożądane temperatury i zamiast lodu w kostkach wyciągasz wodę w pojemniku, konieczna jest interwencja. Nie musisz szukać fachowców. Wystarczy, że zgłosisz problem w aplikacji Resi4Rent lub w biurze obsługi klienta znajdującym się w każdym budynku, a ekipa techniczna od razu pośpieszy z pomocą. Jeśli sprawa okaże się poważniejsza i nie będzie możliwe usunięcie awarii na miejscu w rozsądnym terminie, właściciel zapewni ci zastępczy sprzęt. Możesz spać spokojnie.

Kto za to zapłaci?

Awarię trzeba usunąć, co zawsze wiąże się z kosztami. W ramach abonamentu przysługuje ci prawo do nieodpłatnego korzystania z pakietu technicznego – jego szczegóły możesz sprawdzić w aplikacji lub w biurze obsługi klienta. Gdy uznasz, że chcesz zwiększyć lub zmniejszyć jego zakres – nie ma problemu, możesz zrobić to nawet w trakcie trwania umowy.

O usterce konieczne będzie natychmiastowe powiadomienie właściciela. W takiej sytuacji istotne jest także czy uszkodzenie powstało w wyniku zaniedbania, przyczyn eksploatacyjnych czy może z winy najemcy? Powód usterki jest kluczowy w ocenie, kto powinien ponieść koszty naprawy – właściciel mieszkania czy lokator?

Po zgłoszeniu usterki administrator ją zweryfikuje i sprawdzi ile czasu potrwa jej usunięcie. Ponadto, nowi najemcy mają jeszcze 24 godziny od momentu wprowadzenia na przekazanie dodatkowych uwag do lokalu. Jeżeli są w nim usterki, które podczas odbioru po poprzednim najemcy nie zostały wychwycone przez administratora, zostaną one dopisane do protokołu.

Umowa najmu to podstawa

Zawarcie umowy wiąże się z określonymi obowiązkami. O tym jak wygląda Umowa zakwaterowania w Resi4Rent przeczytasz m.in.
TU: (link do https://r4r.pl/pl/umowmy-sie-dobra-umowa-najmu-mieszkania-to-podstawa/). Jest to forma zabezpieczenia interesów każdej ze stron i podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie kosztów napraw, ponieważ jasno definiuje kto i kiedy usuwa awarię w wynajmowanym mieszkaniu.

Razem z umową podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajduje się rzetelny spis wszystkiego co znajduje się w mieszkaniu i aktualny stan sprzętów oddawanych do użytku razem z wynajmowanym lokalem. Dokument ten zabezpiecza przed ewentualnymi nieporozumieniami i dyskusją z argumentami “ale to już tak było”. Protokół sporządzony i podpisany jest w obecności obydwu stron, tuż przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 

Ogólne zasady w wynajmie

Umowa określa jasno:

“Korzystający zobowiązuje się do naprawienia wszelkich Szkód (uszkodzenie, ubytek, pogorszenie stanu lub zniszczenie Przedmiotu Umowy, nie będące wynikiem normalnego zużycia) powstałych w Przedmiocie Umowy oraz w jego obrębie z przyczyn leżących po stronie Korzystającego.

Oznacza to, że po stronie najemcy leży naprawa wszelkich urządzeń i elementów wynajmowanego mieszkania, które sam uszkodził posługując się nimi w sposób nieprawidłowy i niezgodny z ich przeznaczeniem.  Aby uniknąć takiej sytuacji najemca powinien korzystać ze sprzętów według instrukcji obsługi, które są dostępne w każdym mieszkaniu.

Właściciel mieszkania ponosi odpowiedzialność za różnego rodzaju usterki, które nie są spowodowane niedbałością mieszkańca, a wynikają np. z wad konstrukcyjnych lub przyczyn losowych. Po stronie wynajmującego jest:

  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu AGD i innych urządzeń,
  • zagwarantowanie działania instalacji znajdujących się w budynku, które pozwalają na korzystanie z wody, gazu, prądu czy windy,
  • prowadzenie niezbędnych wymian okien i drzwi zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, podłóg, paneli, posadzek i tynków,
  • dokonywanie napraw lub wymiany pionów wewnętrznych instalacji ciepłej wody, gazowej i wodociągowej, a także instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
  • konieczność utrzymania porządku w częściach wspólnych, naprawa sprzętu i pomieszczeń udostępnionych do wspólnego użytku mieszkańców obiektu.

Warto jednak dodać, że o ile naprawą części wspólnych powinien zająć się właściciel obiektu, tak do najemcy należy obowiązek dbania i ochrona ich przed uszkodzeniami. Dotyczy to wszelkich sprzętów, które są przeznaczone do wspólnego użytkowania, np. windy, ławek przed obiektem, zieleni wokół budynku, zsypu na śmieci itp. Jeśli ktoś będzie korzystał z tych miejsc niezgodnie z ich przeznaczeniem i spowoduje ich zniszczenie, będzie musiał pokryć koszty naprawy. To istotny argument, który powinien motywować do ostrożności i dbałości o miejsca, z których korzystają też inni :).

Przezorny zawsze ubezpieczony

Mieszkanie w abonamencie w Resi4Rent, jak i jego stałe elementy są ubezpieczone przez właściciela.  Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za wszystko to, co jest własnością najemcy i zostało wniesione przez niego do obiektu. Dlatego warto we własnym zakresie ubezpieczyć najcenniejsze dla nas sprzęty, aby uchronić się przed skutkami niechcianej awarii.  Umowa najmu nakłada także obowiązek posiadania umowy indywidualnego ubezpieczenia OC – odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym. Jest ona szczególnie przydatna w sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć., np. gdy pies pogryzie kuriera, przypadkowo zbijemy płytę grzewczą w kuchni czy nasze dziecko wjedzie w ogródek sąsiada i zniszczy nasadzenia.

Jak to wygląda w praktyce?

Podsumowując, za odmalowanie porysowanej ściany, wyrwane drzwi z zawiasów czy rozbitą z winy mieszkańca szybę zapłaci najemca. Może wykorzystać do tego pomoc techniczną dostępną w każdym obiekcie Resi4Rent. Jednak najczęstsze usterki w mieszkaniach to takie, które wiążą się ze zwykłą eksploatacją sprzętu, a koszty wymiany pękniętej rury, cieknącego kranu lub rozregulowanej klamki ponosi wówczas wynajmujący.

W przypadku wynajmu od właścicieli prywatnych lokator po wygaśnięciu umowy najmu ma jeszcze obowiązek odświeżenia mieszkania i doprowadzenia go do stanu tzw. normalnego zużycia. Jego interpretacja w przypadku najmu prywatnego bywa często nadużywana, zdarza się także, że właściciel prywatnego mieszkania opiera się przed zwróceniem kaucji, uzasadniając to właśnie potrzebą odświeżenia mieszkania. Wynajmując mieszkanie w Resi4Rent nie musisz się obawiać, że spadnie to na ciebie. W przypadku mieszkania w abonamencie zadanie to przejmuje właściciel i zadba o to, aby mieszkanie miało odpowiedni standard i pachniało nowością dla kolejnego lokatora.