Załóż konto

Hasło musi składać się z conajmniej 8 znaków. Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną dużą literę, jeden znak specjalny i nie powinno być zbyt powszechne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest R4R Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 6, Warszawa 00-582, KRS 0000600776.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi:
a) elektroniczną [email protected] lub
b) korespondencyjną na adres R4R Leasing Sp. z o.o., al. Szucha 6, Warszawa 00-582 (z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych)
Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:
a) realizacji umowy polegającej na umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu R4R - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usługi, do czasu złożenia sprzeciwu;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu R4R Leasing, polegającego na pozyskiwaniu nowych klientów i zachęcaniu zakupu usług R4R Leasing, do czasu złożenia sprzeciwu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych: prawo dostępu, do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzamy Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji obsługi zapytań możemy powierzać Państwa dane naszym podwykonawcom, którzy wpierają nas w utrzymaniu i zarządzaniu naszym serwisem internetowym, tj. dostawcy usług technicznych, obsługujący infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania serwisu internetowego, w tym hosting. Korzystamy także z pomocy zewnętrznych doradców w zakresie obsługi prawnej oraz ochrony danych osobowych.